Та, така. Ще празнуваме остаряването на Митака, да ни е жив и здрав! Елате да се видим и да му направим копона. От него и нас, ще има Drum&Bass and Jungle, на корем, кой колкото може да поеме. Кажете на приятели и елате да поденсим и да се видим.

Club Mood, Alexandrovska
Start: 23h
Entrance: Freeee

Facebook event link